משה חזר על החקים שקובעים איך להתיחס אל הנזקקים ואל החלשים בחברה – אל העני , האביון , הגר , היתום והאלמנה . ואל תשכחו : פעם גם אנחנו היינו גרים ! שכר לעניים צריך לשלם בזמן יד לא תעשק שכיר עני ואביון , מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך . טו ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו , ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא . לא תעשק ( יד : ( אל תפגע בנזקקים , באנשים חלשים בחברה , ותהיה הוגן כלפיהם . שכיר ( יד : ( אדם שעובד בעבורך ואתה משלם לו שכר . מגרך ( יד : ( אדם שגר בארץ ישראל אבל איננו מעם ישראל . בשעריך ( יד : ( בערים שלך ( בעיר שלך . ( ולא תבוא עליו השמש ( טו : ( באותו היום לפני שהשמש תשקע . ואליו הוא נשא את נפשו ( טו : ( הוא תלוי בשכר שמגיע לו ומחכה לו . ולא יקרא עליך אל יהוה ( טו : ( כדי שהוא לא יתלונן עליך לפני . ה'  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית