בספר דברים פרק ב אנחנו לומדים רק פסוק אחד , שהוא הסיום של הספור שספר בפרק א . א ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף , כאשר דבר יהוה אלי , ונסב את הר שעיר ימים רבים . ונפן : ( א ) פנינו . ונסב : ( א ) סבבנו , הקפנו . הר שעיר : ( א ) אזור בארץ מואב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית