בלק בן צפור , מלך מואב , שמע על המלחמה בין ישראל לסיחון מלך האמורי ועל הנצחון של ישראל ו ... נבהל . מה עשה בלק מלך מואב ? קרא לבלעם בן בעור , נביא ומכשף , כדי שיקלל את עם ישראל . אבל לא לדאג : בלעם יגיד רק את מה שה' ירשה לו להגיד . בלק מלך מואב מפחד מבני ישראל א ויסעו בני ישראל , ויחנו בערבות מואב , מעבר לירדן ירחו . ב וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי . ג ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא , ויקץ מואב מפני בני ישראל . ד ויאמר מואב אל זקני מדין : עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו , כלחך השור את ירק השדה . ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא . ערבות מואב : ( א ) החלק הנמוך של עמק הירדן , ממזרח לנהר הירדן – בארץ מואב . מעבר לירדן ירחו : ( א ) בגדה המזרחית של הירדן מול העיר יריחו . ויגר : ( ג ) פחד . רב הוא : ( ג ) העם גדול , יש בו אנשים רבים . ויקץ מואב מפני בני ישראל : ( ג ) המואבים קצו בחייהם , לא רצו לחיות בגלל בני ישראל . ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה : ( ד ) בני ישראל ישתלטו על האזור שלנו כמו ששור אוכל את עשב השדה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית