בני ישראל התחילו במסע לכוון כנען , אבל הדרך עברה בשטח של ממלכות שונות . משה פנה אל סיחון מלך האמורי ובקש ממנו אשור לעבר בארצו . המלך סרב , ואפלו אים להלחם בבני ישראל . ומה קרה בסוף ? בני ישראל נצחו במלחמה . בני ישראל מבקשים לעבר בארץ האמורי כא וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר : כב אעברה בארצך , לא נטה בשדה ובכרם , לא נשתה מי באר . בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך . כג ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו , ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה , ויבא יהצה , וילחם בישראל . כד ויכהו ישראל לפי חרב , ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון , כי עז גבול בני עמון . כה ויקח ישראל את כל הערים האלה , וישב ישראל בכל ערי האמרי , בחשבון ובכל בנתיה . מלאכים ( כא : ( שליחים . בדרך המלך ( כב : ( בדרך הראשית של ארץ האמורי . ויכהו ישראל לפי חרב ( כד : ( בני ישראל נלחמו באמורים והרגו רבים מהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית