מה יש בארץ כנען ? כמה אנשים חיים בה ? האם יש להם צבא חזק ? משה שלח 12 מרגלים , נשיאי השבטים , לאסף מידע על ארץ כנען . במשך 40 יום סירו המרגלים ובדקו , ו ... חזרו לספר למשה ולעם מה ראו . הספורים של המרגלים הפחידו את העם . רק כלב בן יפנה ויהושע בן נון נסו להרגיע , ואמרו שבני ישראל יוכלו לנצח את כלם . ה' מצוה על משה לשלח מרגלים לארץ כנען א וידבר יהוה אל משה לאמר : ב שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל , איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם . ג וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה , כלם אנשים ראשי בני ישראל המה . ויתרו : ( ב ) יסירו , ירגלו , יחקרו את ארץ כנען . איש אחד איש אחד למטה אבתיו : ( ב ) מכל שבט ישלח נציג אחד . מטה = שבט . כל נשיא בהם : ( ב ) כל אחד מן הנציגים הוא מנהיג של השבט שלו . ראשי בני ישראל : ( ג ) ראשי השבטים , מנהיגים של בני ישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית