העם התלונן בפני משה : קשה להם ונמאס להם לאכל רק מן . גם משה התלונן בפני : ה' קשה לו והוא לא מסגל לדאג לכל העם לבד . ה' מצא פתרונות : 70 זקנים יעזרו למשה להנהיג את העם , ואל המחנה יגיעו המוני שלוים - צפורים שהעם יוכל לאכל . בני ישראל מתלוננים ונענשים א ויהי העם כמתאננים , רע באזני יהוה . וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה . ב ויצעק העם אל משה , ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש . ג ויקרא שם המקום ההוא תבערה , כי בערה בם אש יהוה . בני ישראל מתגעגעים לאכל במצרים ד והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה , וישבו ויבכו גם בני ישראל , ויאמרו : מי יאכלנו בשר ? ה זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם , את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית