איך מודיעים הודעות לכל בני ישראל בזמן המסע במדבר ? איך מכנסים את המנהיגים ? ואיך מודיעים שהגיע הזמן לצאת לדרך ? תוקעים ומריעים בחצוצרות ! ואיך צועדים במסע ? ארון הברית בראש המחנה , וכל העם צועד אחריו – וענן ה' מנחה אותם בדרך . חצוצרות הכסף א וידבר יהוה אל משה לאמר : ב עשה לך שתי חצוצרת כסף , מקשה תעשה אתם , והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות . ג ותקעו בהן , ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד . ד ואם באחת יתקעו , ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל . ה ותקעתם תרועה , ונסעו המחנות החנים קדמה . ו ותקעתם תרועה שנית , ונסעו המחנות החנים תימנה . תרועה יתקעו למסעיהם . מקשה תעשה אתם : ( ב ) כדי להכין את החצוצרות צריך להקיש על גוש של כסף . למקרא העדה : ( ב ) כדי לקרא לכל העם ולכנס אותו יחד . ולמסע את המחנות : ( ב ) כדי להודיע לעם שהמחנה צריך לנסע . ונועדו אליך : ( ג ) יתאספו סביבך . באחת יתקעו : ( ד ) תקיעה אחת בחצוצרות . תקיעה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית