איך יודעים שה' אוהב את העם שלו ? הוא מבקש מאהרן הכהן ומבניו , ומכל הכהנים האחרים , לברך את העם בברכה מיחדת שנקראת "ברכת כהנים . " ברכת כהנים כב וידבר יהוה אל משה לאמר : כג דבר אל אהרן ואל בניו לאמר : כה תברכו את בני ישראל , אמור להם : כד יברכך יהוה וישמרך . כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך . כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום . כז ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם . וישמרך ( כד : ( ה' ישמר עליך . יאר יהוה פניו אליך ( כה : ( ה' יהיה טוב אליך , יגרם שיקרו לך דברים טובים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית