ברוכים הבאים לספר במדבר ! בפרק הראשון מספר שמשה ואהרן ספרו את העם , לפי המשפחות והשבטים . ה' מצוה על משה לספר את בני ישראל א וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד , באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר : ב שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם , במספר שמות כל זכר לגלגלתם . באהל מועד : ( א ) באהל שהקימו בני ישראל במדבר ובו עבדו את . ה' אהל מועד נקרא גם המשכן . באחד לחדש השני : ( א ) ביום הראשון בחדש השני , בתאריך א באיר ( בתורה השנה מתחילה בחדש ניסן . ( שאו את ראש כל עדת בני ישראל : ( ב ) ספרו את כל בני ישראל . למשפחתם לבית אבתם : ( ב ) לפי המשפחות שלהם . במספר שמות כל זכר לגלגלתם : ( ב ) תספרו את כל הגברים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית