אלהים מצוה על בני ישראל להיות קדושים . אבל איך אפשר להיות קדושים ? הפרק מפרט את ההוראות : צריך לדאג לנזקקים ולחלשים בחברה , צריך לכבד את ההורים ולשמר את השבת , צריך לעשות משפט צדק לכלם , צריך לעזר זה לזה ו ... הכי חשוב : ואהבת לרעך כמוך . מצוות שה' מצוה על בני ישראל א וידבר יהוה אל משה לאמר : ב דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם : קדשים תהיו , כי קדוש אני יהוה אלהיכם . ג איש אמו ואביו תיראו , ואת שבתתי תשמרו . אני יהוה אלהיכם . ד אל תפנו אל האלילם , ואלהי מסכה לא תעשו לכם . אני יהוה אלהיכם . קדשים תהיו : ( ב ) תהיו חברה טובה יותר בזכות החקים שאני נותן לכם , תהיו מיחדים ושונים . איש אמו ואביו תיראו : ( ג ) כל אחד מכם צריך לכבד את אמו ואביו . אל תפנו אל האלילם : ( ד ) אל תעבדו אלים של עמים אחרים , שאינם . ה' ואלהי מסכה : ( ד ) פסלים של אלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית