ה' צוה להקים משכן . המשכן היה מקדש נודד , וקראו לו גם " אהל מועד . " במשכן היו חפצים מקדשים ומיחדים . בפרקים הבאים מספר על הבגדים של הכהן הגדול ועל הכלים שהיו במשכן : הארון – שבו היו שמורים לוחות הברית , המנורה , השלחן , המזבח והכיור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית