אחרי שה' סלח לישראל על חטא העגל , הוא צוה על משה להכין לוחות חדשים ולכתב עליהם בדיוק את מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונים . ה' מצוה על משה לכתב לוחות חדשים א ויאמר יהוה אל משה : פסל לך שני לחת אבנים כראשנים , וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת . ב והיה נכון לבקר , ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר . ג ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר , גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא . ד ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו , ויקח בידו שני לחת אבנים . פסל : ( א ) תפסל , תחצב ותעצב באבן . כראשנים : ( א ) כמו הלוחות הראשונים . והיה נכון : ( ב ) תהיה מוכן . איש אל ירא : ( ג ) אף אחד לא יראה , אף אחד לא יהיה שם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית