במשך 40 יום ו-40 לילה אלהים דבר אל משה בהר סיני , ואז נתן למשה את לוחות הברית . משה מקבל את הלוחות מה' יח ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחתהעדת , לחת אבן כתבים באצבע אלהים . ככלתו ( יח : ( כאשר סים . לחת העדת ( יח : ( לוחות הברית . העדת ( יח : ( הברית שנכרתה בין ה' לישראל בהר סיני . כתבים באצבע אלהים ( יח : ( שאלהים עצמו כתב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית