במעמד הר סיני קבלו בני ישראל את עשרת הדברות – עשרה חקים מרכזיים וחשובים שאלהים נתן למשה , ומשה מסר לבני ישראל . חלק מהחקים עוסקים בקשר בין בני האדם לאלהים , וחלק מהחקים עוסקים ביחסים בין אדם לחברו . עשרת הדברות א וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר : ב אנכי יהוה אלהיך , אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים . לא יהיה לך אלהים אחרים על פני . ג לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ . ד לא תשתחוה להם ולא תעבדם , כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא , פקד עון אבת על בנים על ש שים ועל רבעים לשנאי . ה ועשה חסד לאלפים , לאהבי ולשמרי מצותי . ו לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא , כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא . על פני : ( ב ) במקומי . אל קנא : ( ד ) אל שדורש מכם להיות נאמנים לו . פקד עון אבת על בנים : ( ד ) מעניש בנים על עוונות וחטאים שהאבות שלהם עשו . על שלשים ועל רבעים : ( ד ) על הדור השלישי - הנכדים , ועל הדור הרביעי - הנינים . על הנכדים והנינים של מי שעשה מעשה רע . חסד : ( ה ) טובה גדולה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית