בפרק טו התרגשות ושמחה אדירה בעקבות קריעת ים סוף ! בני ישראל אומרים תודה ושרים שירה . השירה מתארת איך אלהים הציל את בני ישראל – איך הוא בקע את הים והטביע את המצרים שרדפו אחריהם . שירת הים : משה מודה לה' על ההצלה בים סוף א אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר : אשירה ליהוה כי גאה גאה , סוס ורכבו רמה בים . ב עזי וזמרת יה , ויהי לי לישועה . זה אלי ואנוהו , אלהי אבי וארממנהו . ג יהוה איש מלחמה , יהוה שמו . ד מרכבת פרעה וחילו ירה בים , ומבחר שלשיו טבעו בים סוף . ה תהמת יכסימו , ירדו במצולת כמו אבן . ו ימינך יהוה נאדרי בכח , ימינך יהוה תרעץ אויב . גאה גאה : ( א ) ה' היה גדול ונכבד . רמה : ( א ) השליך , זרק . עזי וזמרת יה : ( ב ) ה' הוא העז והכוח שלי , ואני בוטח בו . לישועה : ( ב ) הצלה . ואנוהו , וארממנהו : ( ב ) אשבח אותו , אמר עליו דברי שבח . איש מלחמה : ( ג ) ה' הוא כמו איש צבא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית