המצרים התחרטו שנתנו לבני ישראל לעזב , והתחילו לרדף אחריהם . בני ישראל נבהלו מאוד : מצד אחד המצרים רודפים אחריהם , ומצד שני – ים ! בדיוק אז אלהים עשה נס , וים סוף נבקע לשנים . והמצרים ? כשהמצרים נכנסו בעקבותיהם – הים נסגר , והם טבעו במים . ה' מגלה למשה מה יקרה בים סוף א וידבר יהוה אל משה לאמר : ב דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת , בין מגדל ובין הים , לפני בעל צפן , נכחו תחנו על הים . ג ואמר פרעה לבני ישראל : נבכים הם בארץ , סגר עליהם המדבר . ד וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם , ואכבדה בפרעה ובכל חילו , וידעו מצרים כי אני יהוה . ויעשו כן . פי החירת , מגדל , בעל צפן : ( ב ) מקומות קרובים לים סוף . ואמר פרעה לבני ישראל : ( ג ) פרעה יגיד על בני ישראל . נבכים : ( ג ) לא יודעים לאן ללכת . סגר עליהם המדבר : ( ג ) המדבר חוסם להם את הדרך וקשה להם להתקדם דרכו . ואכבדה בפרעה ובכל חילו : ( ד ) ה' יהיה מכבד באמצעות מה שיקרה לפרעה ולחילים שלו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית