אלהים שלח את משה להזהיר את פרעה מפני המכה האחרונה – מכת בכורות . במכה קשה זו ימותו כל הבנים הבכורים של המצרים ! האם פרעה השתכנע ושחרר את בני ישראל לפני מכת הבכורות ? ה' מודיע למשה על המכה האחרונה א ויאמר יהוה אל משה : עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים , אחרי כן ישלח אתכם מזה . כשלחו , כלה גרש יגרש אתכם מזה . ב דבר נא באזני העם , וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב . ג ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים , גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם . נגע : ( א ) מכה . כלה גרש יגרש אתכם מזה : ( א ) פרעה יגרש את כלכם ממצרים . וישאלו : ( ב ) יקחו . מאת רעהו , מאת רעותה : ( ב ) מהשכנים המצרים שלהם . ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים : ( ג ) ה' גרם שעם ישראל מצא חן בעיני המצרים , ה' גרם למצרים לחבב את בני ישראל . גדול : ( ג ) מכבד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית