בפרקים הבאים מספר על המכות שאלהים הביא על המצרים – עשר מכות , וכל אחת קשה יותר מהמכה הקודמת : דם : במקום מים זרם ביאור דם . צפרדע : צפרדעים הופיעו בכל מקום . כנים ( אתם יודעים מה זה . ( ... ערב : חיות טורפות . דבר : מחלה קשה שהרגה את חיות המשק . שחין : מחלת עור שהתפשטה בין המצרים . ברד : כדורי קרח מהשמים . ארבה : המוני חרקים שזללו את היבול . חשך ( מחלט ... ו !( מכת בכורות . א ויאמר יהוה אל משה : אמר אל אהרן : נטה את ידך במטך על הנהרת , על היארים ועל האגמים , והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים . ב ויט אהרן את ידו על מימי מצרים , ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים . ג ויעשו כן החרטמים בלטיהם , ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים . ד ויקרא פרעה למשה ולאהרן , ויאמר : העתירו אל יהוה , ויסר הצפרדעים ממני ומעמי , ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה . ה ויאמר משה לפרעה : התפאר עלי , למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך , להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך . רק ביאר תשארנה ? ויאמר : למחר . ויאמר : כדברך , למען תדע כי אין כיהוה אלהינו . וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך , רק ביאר תשארנה . ויצא משה ואהרן מעם פרעה , ויצעק משה אל יהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית