אלהים הזהיר את משה ואהרן שהשחרור ממצרים לא יהיה קל ... פרעה לא ישמע להם ולא ישלח את העם . משה ואהרן הפכו את המטה שלהם לתנין , והתנין שלהם אכל את המטות המכשפים של חרטמי מצרים . אבל זה לא הספיק ... ובהוראת אלהים , משה ואהרן הביאו את המכה הראשונה , שהפכה את מי היאור ל ... דם ! התכנית – להוציא את בני ישראל ממצרים א ויאמר יהוה אל משה : ראה נתתיך אלהים לפרעה , ואהרן אחיך יהיה נביאך . ב אתה תדבר את כל אשר אצוך , ואהרן אחיך ידבר אל פרעה , וש ח את בני ישראל מארצו . ג ואני אקשה את לב פרעה , והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים . נתתיך אלהים לפרעה : ( א ) עשיתי אותך כמו אלהים לפרעה , אתה תהיה לפרעה כמו אלהים . נביאך : ( א ) הנביא שלך , מי שידבר בשמך אל העם . אצוך : ( ב ) אצוה עליך , אמר לך מה לעשות . ושלח : ( ב ) ישלח , ישחרר . אקשה את לב פרעה : ( ג ) אגרם ללב פרעה להיות קשה , פרעה יתעקש לא לשלח את בני ישראל . אתתי , מופתי : ( ג ) אותות ומופתים , מעשים שעושה אלהים שמוכיחים שהוא אחראי למה שקורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית