משה ואהרן באו אל המלך פרעה בפקדת אלהים ודרשו ממנו : "שלח את עמי " ! פרעה לא התרגש משני השליחים העברים ... וכמובן – סרב לבקשתם . ולא רק סרב , אלא החליט להטיל על בני ישראל עבודה קשה יותר . משה ואהרן באים אל פרעה א ואחר באו משה ואהרן , ויאמרו אל פרעה : כה אמר יהוה אלהי ישראל : שלח את עמי , ויחגו לי במדבר . ב ויאמר פרעה : מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל ? לא ידעתי את יהוה , וגם את ישראל לא אשלח . ג ויאמרו : אלהי העברים נקרא עלינו . נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו , פן יפגענו בדבר או בחרב . ד ויאמר אלהם מלך מצרים : למה משה ואהרן , תפריעו את העם ממעשיו ? לכו לסבלתיכם . ה ויאמר פרעה : הן רבים עתה עם הארץ , והשבתם אתם מסבלתם . ואחר : ( א ) אחר כך . ויחגו : ( א ) יחגגו חג . לא ידעתי : ( ב ) אינני מכיר . אלהי העברים : ( ג ) האלהים של עם ישראל . נקרא עלינו : ( ג ) התגלה אלינו . ונזבחה : ( ג ) נקריב קרבנות . פן יפגענו בדבר או בחרב : ( ג ) כדי שלא יפגע בנו בדרכים שונות כמו מחלת הדבר או מלחמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית