פרק ב מספר על הלדת משה – מי שיציל את בני ישראל ויוציא אותם ממצרים ! איך משה יחיה ויציל את בני ישראל , אם פרעה צוה להרג את כל הבנים שנולדו להם ? שלוש נשים אמיצות הצילו את משה : אמו , אחותו ובת פרעה . הוא גדל בארמון המלך , אבל המצב של בני עמו נגע ללבו , וכשראה אנשים עברים מערבים בריב , הוא התערב ונסה לעזר . שלוש נשים מצילות את משה התינוק א וילך איש מבית לוי , ויקח את בת לוי . ב ותהר האשה ותלד בן , ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים . ג ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא , ותחמרה בחמר ובזפת , ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר . ד ותתצב אחתו מרחק , לדעה מה יעשה לו . ה ותרד בת פרעה לרחץ על היאר , ונערתיה הלכת על יד היאר , ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה . ו ותפתח ותראהו את הילד , והנה נער בכה . ותחמל עליו , ותאמר : מילדי העברים זה . מבית לוי : ( א ) מהמשפחה של לוי , בנו של יעקב . ויקח : ( א ) התחתן . ותהר : ( ב ) הרתה , היתה בהריון . ותצפנהו : ( ב ) הצפינה אותו , החביאה אותו . ירחים : ( ב ) חדשים . ירח = חדש . תבת גמא : ( ג ) קפסה עשויה מצמח שנקרא גמא . גמא גדל במים ונקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית