ברוכים הבאים לספר שמות ! בני ישראל התרבו מאוד במצרים – ופרעה , המלך החדש , פחד שאם תפרץ מלחמה , הם יצטרפו לאויבים שלו . הוא רצה להחליש אותם , ולכן העביד אותם בפרך – אבל בני ישראל המשיכו להתרבות ולהתחזק , ולכן המלך בקש מהמילדות ומבני עמו להרג כל תינוק בן שנולד לבני ישראל . בני ישראל במצרים א ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה , את יעקב איש וביתו באו . ב ראובן , שמעון , לוי ויהודה . ג יששכר , זבולן ובנימן . ד דן , ונפתלי , גד ואשר . ה ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש , ויוסף היה במצרים . ו וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא . ז ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד , ותמלא הארץ אתם . בני ישראל : ( א ) הבנים של יעקב ( שנקרא גם ישראל , ( עם ישראל . מצרימה : ( א ) לארץ מצרים . את יעקב : ( א ) עם יעקב . וביתו : ( א ) ומשפחתו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית