הילד הבכור – הילד הראשון שנולד להוריו , הילד הגדול במשפחה . ילד יחיד נחשב ילד בכור . הילד הצעיר – הילד האחרון שנולד להוריו , הילד הקטן במשפחה . ילד אמצעי - ילד הנמצא בין הבכור לצעיר . כשיש יותר מ 3 – ילדים במשפחה , יש כמה ילדים אמצעיים . . 1 כמה ילדים יש במשפחה שלכם ? . 2 השלימו ( מתוך המלים שלמטה : ( אני במשפחתי . הבכור - הבכורה אמצעי - אמצעית הצעיר - הצעירה דיון מה לדעתּכם ישׁ יוֹתר בּכתּה שׁלּכם , ילדים בּכוֹרים אוֹ ילדים צעירים ? ילדים צעירים אוֹ ילדים אמצעיּים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית