. 1 מיון לפי צבע העינים התבוננו בתמונת הכיתה וענו . א . אילו אפשרויות שונות יש לצבע העינים ? ב . מינו את הילדים שבתמונה לקבוצות לפי צבע העינים והשלימו במסגרות שבצד . ג . לכמה ילדים יש עינים ירקות ? ד . באיזו קבוצה מספר הילדים הוא הגדול ביותר ? ה . באיזו קבוצה מספר הילדים הוא הקטן ביותר ? ו . מה יש יותר , ילדים בעלי עינים ירקות או ילדים בעלי עינים שחרות ? ז . האם לבר ולטל יש עינים באותו צבע ? . 2 מיון לפי תכונה אחרת א . בחרו תכונה אחרת למיון הילדים שבתמונה . התכונה : ב . כתבו את האפשרויות לתכונה זו במסגרות הכחלות . ג . מינו את הילדים שבתמונה לקבוצות לפי התכונה שבחרתם והשלימו . ד . באיזו קבוצה מספר הילדים הוא הגדול ביותר ? ה . באיזו קבוצה מספר הילדים הוא הקטן ביותר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית