תכן הענינים א . מיון 195 .............................................................................................. ב . דיאגרמות 197 ................................................................................. דיון הציעו דרכים שונות למיין את ילדי הכיתה שבתמונה . כמה קבוצות יתקבלו בכל מיון ? האם אפשר לדעת בלי לספור : איזה צבע שיער יש להכי הרבה ילדים ? מה יש יותר , ילדים עם משקפיים או ילדים בלי משקפיים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית