. 1 רועי בנה חומות מלבנים לחיות הצעצוע שלו . א . מכמה לבנים ( ) בנויה החומה של הג'ירפה ? לבנים יון הסבּירוּ איךְ מצאתם ? ב . מכמה לבנים בנויה החומה של הסוס ? לבנים ג . מכמה לבנים בנויה החומה של הפיל ? לבנים ד . מכמה לבנים בנויות כל החומות ביחד ? לבנים . 2 מכמה לבנים ( ) בנויה כל חומה ? דגמה . 3 צבעו משטחים המתאימים למספרים האלה ( לכל מספר צבע שונה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית