. 1 על שיח ירק , ליד שורת אבנים , חיה להקת חגבים קפצנים . א . חגב אחד קפץ קפיצה אחת מתחלת השורה והגיע אל הפרח . מעל כמה אבנים הוא קפץ ? השלימו . ב . שלושה חגבים אחרים רצו להגיע גם הם אל הפרח . צירו את הקפיצות של כל חגב : חגב א קפץ מעל 38 אבנים ואחר כך מעל 6 אבנים . האם חגב א הגיע אל הפרח ? מטרת יחידה זו היא להכיר דרך חדשה לפתרון תרגילים - פתרון בעזרת קפיצות על ישר מספרים , כהכנה לקראת חישובים בעל פה . חגב ב קפץ מעל 25 אבנים ואחר כך מעל 24 אבנים . האם חגב ב הגיע אל הפרח ? חגב ג קפץ מעל 53 אבנים . אחר כך הוא הסתובב וקפץ בחזרה מעל 7 אבנים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית