עבודה כתתית משחק : הראשון ב 0 אבזרים : קוביית משחק , משטחים של יחידות ועשרות מהלך המשחק כל משתתף מקבל 3 עשרות וד 9 יחידות . מגרילים מי יפתח את המשחק וממשיכים לשחק לפי סדר הישיבה . כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומפחית יחידות לפי המספר שהקובייה מראה . ממשיכים לשחק כך שבכל מהלך כל משתתף מפחית יחידות לפי המספר שהקובייה מראה , מהכמות שהייתה לו במהלך הקודם . כאשר למשתתף אין מספיק יחידות , הוא מבצע המרה : מחליף עשרת בד 10 יחידות . המנצח : הראשון שמגיע לד 0 או למספר קטן מהמספר שהתקבל בקובייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית