ה כמה שורות מלאו הילדים ? כמה ילדים היו בשורה הלא מלאה ? כמה ילדים נכנסו לאולם ? תרגיל : ו כמה שורות מלאו הילדים ? כמה ילדים היו בשורה הלא מלאה ? כמה ילדים נכנסו לאולם ? תרגיל : כתב סתרים – צורות במקום מספרים . 14 מהו המספר המתאים לכל צורה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית