תכן הענינים א . חבור עם המרה 95 ....................................................................... ב . חסור עם המרה 106 ...................................................................... ג . חבור וחסור 120 ............................................................................... ד . פתרון תרגילים במאנך 138 ........................................................ . ה חשובים עד 160 ...................................................................... 100 ו . המספרים עד 179 .............................................................. 1000 שוב חשוב - מדידת ארך 191 .......................................................... אבזרים לפרק משטחים - עשרות ויחידות , דף פסים מחיק , מדבקות ( במארז האבזרים ) דיון כמה קוביות גבינה יש לכל עכבר ? ( שימו לב בייחוד לעכבר שכובעו ורוד !( התבוננו בתכנית הבנייה : האם לעכבר עם הכובע האדום יש מספיק קוביות גבינה לבנות מטבח ? האם יישארו לו קוביות ? כמה ? למי יש יותר קוביות גבינה , לעכבר עם הכובע הכחול או לעכבר עם הכובע הלבן ? האם שניהם ביחד יכול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית