. א . 1 רועי זרק שתי קביות וקבל מצב כזה : כמה נקדות מראות הקביות של רועי ? × = נקדות בסך הכל ב . השלימו בכל שורה בטבלה : כמה נקדות כל הקביות מראות ? . 2 הקיפו מלבנים המתאימים לתרגילים ופתרו . . 3 השלימו את טבלות הכפל . דיון מה הקּשׁר בּין שׁתּי השּׁוּרוֹת שׁכתבתּם בּכל טבלה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית