. 1 גברת לוין לא אוהבת לכלוך , ולכן כשהיא יוצאת עם הכלבים שלה לטיול , היא נועלת לכלם נעלים . כּמּה כּלבים ישׁ לגברת לוין ? ישׁ לד 3 כּלבים . א . כמה נעלים יש לכל הכלבים ? תּרגּיל כפל ב . השלימו את הטבלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית