. 1 לפניכם ציורים של עקבות רגלים . כמה עקבות רואים בכל ציור ? א עקבות ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית