. 1 בכל שורה יש 10 כסאות . כמה כסאות יש בכל אולם ? . 2 השלימו . . 3 השלימו . . 4 בדוכן הפרחים מוכרים ורדים וצבעונים . א . מה מחירו של כל זר ? השלימו את הטבלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית