אתגר . 6 השלימו . בשלב הזה לא מלמדים דרך שיטתית לפתרון משוואות כפל . התלמידים ינסו לפתור אותן ויבדקו את תשובותיהם . . א . 7 צירו רכבת מתאימה , ומצאו כמה כתמים יש על כל הרכבת . 0 × 6 = כתמים בּסךְ הכל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית