. 3 מתחו קו מכל מלבן לרכבות המתאימות לו , וכתבו תרגיל מתאים . לאיזה מלבן התאמתם רק רכבת אחת ? צירו את הרכבת האחרת המתאימה לו . יש כאן שתי רכבות שאין להן מלבן מתאים . אפשר לבקש מהתלמידים לצייר אותם ולשאול מה מיוחד בהם . . 4 צירו שתי רכבות לכל תרגיל ופתרו . א 5 × 2 =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית