עבודה כתתית משתמשים בקלפי הדרקונים שבמארז האבזרים . הכיתה מתחלקת לקבוצות של שני ילדים או יותר . כל קבוצה לוקחת כמויות שונות של קלפים 17 , 13 , 20 , 12 , 10 ) ועוד ) ומנסה לסדר אותן בכמה שיותר מערכים מלבניים שונים . מסכמים את הפעילות בטבלה . . 1 הנה 6 קלפים מסדרים במלבן של שורה אחת . האם אפשר לסדר 6 קלפים במלבן אחר ? אם כן , צירו . שורות וטורים שווים יוצרים צורת מלבן . לכל כמות מתאים לפחות מלבן אחד של שורה אחת או טור אחד . במדריך למורה מצורפת טבלה לסיכום הפעילות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית