תכן הענינים א . מצבי כפל 5 ................................................................................. ב . תרגיל כפל 18 ............................................................................... ג . מצבי כפל - מלבנים 35 ............................................................. ד . פתרון תרגילי כפל 44 ................................................................. ה . כפל ב 1 וכפל ב 50 ................................................................. 0 ו . כפל ב 59 .................................................................................... 5 ז . כפל ב 63 ................................................................................. 10 ח . כפל ב 69 .................................................................................... 2 ט . כפל ב 74 .................................................................................... 4 י . כפל ב 79 .................................................................................... 3 יא . כפל ב 82 ..........  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית