1 יש לשים לב כי בכל היחידות יש קידום של הידע המטה - לשוני כחלק מתהליך הלמידה , והוא מייצג הוראה של תופעות לשוניות בהקשר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך