יחידות ההוראה מיועדות למורים המלמדים את המקצוע עברית ( חינוך לשוני ) בכיתות ג-ו , והן משמשות דגמים להוראת רכיבים שונים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים בחינוך לשוני , כגון : הקניית אסטרטגיות ומיומנויות להפקת משמעות מטקסטים מידעיים הנחלת הבנה של טקסטים ספרותיים והפקת הנאה וחוויה מקריאתם הרחבת אוצר המילים הקניית ידע מטה לשוני פיתוח וטיפוח שיח דבור רכישה ותרגול של תהליכי כתיבה הקניית מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת הנלמדים היחידות יכולות לשמש בסיס למפגשי למידה במסגרת המתווה להתפתחות מקצועית ובמפגשי הדרכה בית ספריים . יחידות ההוראה השונות מדגימות מהלכים ושיקולי דעת , המבוססים על עקרונות הוראת העברית ( חינוך לשוני ) בבית-הספר היסודי : הוראת שפה בהקשר תמטי - המבנים הלשוניים ודפוסי השיח אינם רק נושא לימודי . הם משרתים צרכים אמתיים של התלמידים בהווה ובעתיד , בבית הספר ומחוצה לו , הן כדוברים והן כמאזינים , הן ככותבים והן כקוראים . עיגון המבנים והדפוסים הללו בהקשר אותנטי מוסיף עניין ורלוונטיות ללומדים בגיל בית הספר היסודי . הוראה מכוונת מטרה - המטרות ביחידות ההוראה נגזרו מתכנית הלימודים ונקבעו ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך