מאת שלום עליכם המספרים בסוגריים - מספר העמוד בסיפור . ) הסיפור מובא בהמשך ( העולם היהודי חדר ( עמוד ( 19 חומש עם חיבור ( עמוד ( 19 קריאת שמע ( עמוד ( 25 עשרת הדברות ( עמוד ( 26 לא תגנוב ( עמוד ( 26 ברכה ( עמוד ( 27 קופסת הצדקה של ר' מאיר בעל הנס ( עמוד ( 28 ברכת הנרות ( עמוד ( 28 תקיעה ... שברים ... תרועה ( עמוד ( 30 מסכת ביצה ( עמוד ( 32 מזוזה ( עמוד ( 32 גמרא ( עמוד ( 32 שמות וכינויים ר' יוסל דרדקי ( עמוד ( 19 מוטי מלאך המוות ( עמוד ( 20 הרץ הרצנהרץ ( עמוד ( 22 ברל בן-האדמוני ( עמוד ( 27  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך