תגובה חופשית לסיפור לאחר יצירת הרצף של הסיפור ( בתום קריאת הסיפור כולו , ( התלמידים מוזמנים להגיב תגובה חופשית על הסיפור . בשלב הזה חשוב לאפשר לתלמידים להתבטא באופן חופשי , ולא לערוך דיון שעלול לפגום ברצף של הבעת הרגשות או המחשבות של התלמידים . במליאה שואלים : מה הרגשתם ? מה חשבתם ? במה נזכרתם ? ( על התרשמות בעקבות קריאה ראו בדגם ההוראה "חיים באי , " על הספר "האי ברחוב הציפורים ( . " הבנת מבנה הסיפור התבוננות במבנה של יצירה ספרותית חשובה ומשמעותית להבנה הספרותית שאנחנו מבקשים לכוון אליה את התלמידים . כשהתלמידים מתבקשים לחשוב על המבנה , הם מתבוננים שוב באופן שהיוצר בחר לעצב את הסיפור וליצור את העלילה , וכך הם מגלים את החלקים השונים ואת עיצוב השזירה שלהם . מתוך העיסוק במבנה הסיפור התלמידים נדרשים גם להתבונן בדמויות ובקשרים ביניהן , ברקע לפעילות שלהן ובהיבטים ספרותיים נוספים של היצירה . מוצע שהתלמידים יעבדו בזוגות ויחשבו על הצעה למבנה אפשרי של הסיפור . במליאה דנים עם התלמידים בהצעות השונות למבנה הסיפור . אמנם אפשר להניח שרוב הזוגות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך