ספרות , במיוחד ספרות ריאליסטית , משקפת את המציאות . עלילת הסיפור "האולר" מתרחשת לפני 130-כ שנה במזרח אירופה . חיי הילד , הסביבה ומוסדות החינוך המתוארים בסיפור זרים מאוד לעולמם של התלמידים בימינו . ההבנה שמדובר בתקופה אחרת , שונה מאוד , חשובה להבנת מהלכי הסיפור . לכן אנו מציעים להתחיל בקריאה של העמוד הראשון , ולאחריה לקיים כמה פעילויות שמטרתן להבהיר לתלמידים מהי התקופה שבה נכתב הסיפור . הקריאה של העמוד הראשון ותחילת העמוד השני ( עד המילים "אוי ואבוי לי ( " יכולה להיות קריאה עצמית שקטה של התלמידים ( בקריאה עצמית יחושו ביתר שאת את הזרות של הסביבה ושל התקופה , ( או קריאה בקול של המורה ( שעשויה להקל על התלמידים את הבנת הטקסט . ( במליאה מזמינים את התלמידים לקרוא בעצמם את העמוד הראשון ואת תחילת העמוד השני ולחשוב תוך כדי קריאה אם לדעתם הסיפור מתרחש בימינו , ולפי מה אפשר לדעת . לאחר הקריאה דנים : מתוך הקטע שקראנו , מה אפשר לדעת או לשער על התקופה ועל המקום שהסיפור מתרחש בו ? מסבירים על התקופה : הסיפור נכתב לפני 130-כ שנה ביידיש , במזרח אירופה , שם הייתה קהילה יהודית גדולה ( מדינת ישראל טרם קמה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך