היחידה הזו שונה מן היחידות האחרות . יש בה יותר מידע מטה טקסטואלי / ספרותי מאשר ביצירות אחרות ( מידע על התקופה , על היוצר , על הסוגה ותת הסוגה , על התרבות וכו . ( ' יש בה גם ניתוח עומק של היצירה ברמה שמתאימה למורים . המידע והניתוח מטרתם להעשיר את הידע של המורים הבאים להתמודד עם הוראת היצירה הזאת . בשל מורכבות הסיפור , השפה שבה הוא כתוב והעובדה שהוא נטוע בתרבות מאוד שונה ומרוחקת מעולמם של התלמידים היום , נדרשת הוראה בשלבים , כדי לאפשר לתלמידים להתחבר ולהזדהות עם היצירה . מומלץ ללמד את השלב הראשון על כל רכיביו , אך גם בתוך הרכיבים יש כמה אפשרויות לבחירת המורים . בשלב השני מומלץ להפעיל שיקול דעת ולבחור רכיב או שניים המתאימים לכיתה . גם בתוך הרכיבים שבשלב השני יש אפשרויות בחירה . להלן פירוט הנושאים בכל שלב שלב ראשון שלב שני - מגוון אפשרויות בחירה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך