גילוי משמעויות מפורשות וסמויות ביצירה . אפיון דמות ביצירה על פי מעשיה , דבריה , מחשבותיה וקשריה עם דמויות אחרות , וביטוי עמדה אישית כלפיה . הבעת עמדה ביחס ליצירה מבחינה ספרותית וערכית . היכרות של התלמידים עם "ספרות יהודית" במזרח אירופה בשלהי המאה . 19-ה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך