הסיפור "האולר" נכתב ביידיש בשנת 1886 על ידי שלום עליכם . הוא תורגם לראשונה לעברית על ידי ח"נ ביאליק . הסיפור משלב אפיזודה מקומית , שמתרחשת בבית יהודי בעיירה במזרח אירופה לפני 130-כ שנה , עם פן אוניברסלי - מאבק פנימי של ילד שמתפתה לגנוב משהו שהוא חומד . הסיפור מעוגן בעולם יהודי מאוד , ייחודי מאוד , ועם זאת , זהו סיפור אנושי שאפשר למצוא כמותו בכל חברה ובכל זמן . הסיפור הוא ריאליסטי , כלומר האירועים המסופרים בו היו יכולים לקרות במציאות . כל אירוע ברצף העלילה נסמך על היגיון סיבתי המובן לקורא . שלום עליכם אינו נוזף בילד שגנב את האולר ; הוא משאיר אותו ואת הקוראים עם הקונפליקט הפנימי הבלתי פתור , עם הייסורים , עם רגשות האשמה וגם עם התענוג העילאי שבבעלות על ה"אוצר , " הלא הוא האולר . המספר משתף את הקוראים במה שעבר עליו , ולא חוסך מהם את כל מנעד הרגשות שלו , החל מהכמיהה לאולר " ) כנראה , נגזר עלי מן השמיים שכל שנות ילדותי אתייסר בעבור אולרים ( " דרך ההתייחסות אל האולר כאל "ידיד אמת , " ועד החשש שסופו להגיע לגיהינום , כאחד הגנבים והשקרנים . הוא אינו מייפה את המציאות " ) גנב הוא גנב , ( " אבל מאפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך