קוראים את הסיפור "האולר" מאת שלום עליכם מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי המזכירות הפדגוגית הפיקוח על הוראת העברית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך