משוואות - חלק א א . משוואה ופתרון 1 בכל סעיף נתונה משוואה ולידה רשימת מספרים . בדקו כל מספר מהרשימה וקבעו אם הוא פתרון של המשוואה . הסבירו כיצד בדקתם . 2 בכל סעיף נתונה משוואה ולידה רשימת מספרים . בדקו כל מספר מהרשימה וקבעו אם הוא פתרון של המשוואה . 3 בסרטוט המוקטן שלפניכם x מייצג את אורך הצלע המשותפת של מלבן ושל ריבוע . אורך הצלע הסמוכה של המלבן הוא . מ"ס 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית