בכל התרגילים שלפניכם אין להיעזר במחשבון ! . 1 נתון : . 176 467 = 82 , 192 כתבו מה תהיה התוצאה של התרגילים האלה : א . 176 468 ב . 177 467 ג . 175 467 . 2 סדרו את המכפלות הבאות לפי גודלן ( בלי לחשב . ( א . 27 82 ג . 676 426 ה . 26 82 ז . 798 ב . 426 572 ד . 27 624 ו . 652 . 3 מבין ארבעת המספרים הבאים , סמנו שני מספרים שסכומם קרוב ביותר . 1200–ל א . 800 ב . 495 ג . 985 ד . 765 . 4 מהו השבר העשרוני הגדול ביותר ? א . 0 . 5 ב . 0 . 5001 ג . 0 . 05022 ד . 0 . 500000 . 5 מהי התשובה הנכונה ? א . 3 . 98 5 . 002 1 . 99 4 19 . 9 3 199 2 0 . 199 1 ב . 0 . 45 : 9 5 4 0 . 5 3 0 . 05 2 0 . 005 1 3 1 . 6 מה גדול יותר - של 15 או של ? 12 4 2 . 7 ציינו לגבי כל אחד מהמספרים הבאים אם הוא גדול , קטן או שווה . -2 . 3–ל 3 1 א . -2 . 301 ב . -2 . 29 ג . -2 . 01 ד . -2 ה . -2 . 5 ו . 2 10 3 . 8 השלימו את השוויונות הבאים . א . 4 = 4 ב . 4 = 2 ג . = 1 . 9 נתונות הסדרות הבאות שבהן ההפרש בין כל שני איברים עוקבים קבוע . השלימו אותן . א . 0 . 3 , 0 . 5 , 0 . 7 , , , ב . 2 . 17 , 2 . 15 , 2 . 13 , , , ג . 10 . 9 , 10 ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית