. 1 בכל סעיף , בלי לפתור את התרגיל , בחרו את המספר הקרוב ביותר לתוצאה . . 2 בכל סעיף , בלי לחשב , מצאו את המספר העשרוני הקרוב ביותר לשבר הפשוט . אפשר להיעזר בציר מספרים . . 3 נתון תרגיל : . 35 25 = 875 פתרו בעזרתו את התרגילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית